Uncategorized @vi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH NHẬT BẢN HỌC Nhật Bản đã và luôn là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam. Chính vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật để phục vụ cho các hoạt động ngoại giao, thương mại cũng ngày càng tăng cao. Ngoài ra Tiếng Nhật

LỜI CHÀO CỦA TRƯỞNG KHOA

LỜI CHÀO CỦA TRƯỞNG KHOA   Nhật Bản đã và luôn là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam. Chính vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật để phục vụ cho các hoạt động ngoại giao, thương mại cũng ngày càng tăng cao. Ngoài ra Tiếng Nhật là ngôn

LỜI CHÀO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LỜI CHÀO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   Hợp tác với Hiệp hội JLAN là một trong những nhiệm vụ được Trường ĐH Đại Nam đặc biệt coi trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Thành lập khoa quốc tế – ngành Nhật Bản học là một sự kiện lớn, có

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!