CÂU LẠC BỘ SINH VIÊNPHONG TRÀO CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Bên cạnh các kiến thức chuyên môn trên giảng đường, nhà trường luôn quan tâm đến việc phát triển toàn diện của sinh viên nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức phục vụ công việc sau khi tốt nghiệp.

Với việc tham gia sinh hoạt tại các Câu lạc bộ tại DNU, sinh viên được trải nghiệm các hoạt động gắn liền với sở trường, sở thích của bản thân, khám phá những năng khiếu mới và giao lưu trao đổi và nâng cao các kiến thức chuyên môn tạo nên sự gắn kết của cộng đồng sinh viên DNU.

MỘT SỐ LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ

 

Văn hóa văn nghệ

Học thuật, chuyên ngành

Ngôn ngữ, văn hóa

Thiện nguyện, sở thích

Thể dục thể thao

They’ll also bear in mind what the client wants from the additional hints project.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *