CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠONHU CẦU NHÂN LỰC NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

Nhật Bản đã và luôn là một trong những đối tác chiến lược của Việt Nam. Chính vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật để phục vụ cho các hoạt động ngoại giao, thương mại cũng ngày càng tăng cao. Ngoài ra Tiếng Nhật là ngôn ngữ khó học nên đã phần nào làm cho nguồn cung của ngành này trở nên khan hiếm hơn. Do đó mà những người theo học chuyên ngành này có rất nhiều thuận lợi trong vấn đề tìm việc làm, đồng thời mức lương mà họ được chi trả cũng khá cao và ổn định.

THÔNG TIN CHUNG VỀ NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về chuyên sâu về các khía cạnh lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, quan hệ quốc tế của Nhật Bản và tiếng Nhật (đạt chuẩn từ N2 trở nên- chứng chỉ năng lực quốc tế về tiếng Nhật), có kỹ năng để làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

– Tiếng Nhật (đạt chuẩn từ N2 trở nên -Chứng chỉ năng lực quốc tế về tiếng Nhật)

– Lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, quan hệ quốc tế của Nhật Bản

– Kỹ năng giao tiếp và làm việc trong công ty Nhật bản

– Các vấn đề và chính sách đối ngoại của Nhật Bản

GIÁ TRỊ BẰNG CẤP

         

BẰNG CỬ NHÂN ĐÔNG PHƯƠNG HỌC – CHUYÊN NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

     Sinh viên tốt nghiệp sẽ có kiến thức chuyên sâu về các lịch sử, địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, quan hệ quốc tế của Nhật Bản và tiếng Nhật (đạt chuẩn từ N2 trở nên -chứng chỉ năng lực quốc tế về tiếng Nhật), có kỹ năng làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Nhật Bản.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

    – Biên phiên dịch, trợ lý, thư ký phiên dịch

    – Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tư vấn

– Phát thanh viên, truyền thông, biên tập viên

– Nhân viên nhà hàng, khách sạn, ngân hàng Nhật

– Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, Nhật Bản học, Đông phương học

NƠI LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP

– Trong các cơ quan nhà nước liên quan đến Nhật Bản.

– Trong các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến Nhật Bản.

– Trong các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản.

– Trong các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO).

   – Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật, Nhật Bản học ở các trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm.

CƠ HỘI HỌC LÊN CÁC TRÌNH ĐỘ CAO HƠN

Học cao học trong và ngoài nước với các học bổng rất đa dạng và phong phú.

KHÁC BIỆT GIỮA NGÀNH NHẬT BẢN HỌC VÀ NGÔN NGỮ NHẬT BẢN

ĐIỂM GIỐNG NHAU:

– Đào tạo Tiếng Nhật từ sơ cấp đến cao cấp.

– Cung cấp kiến thức văn hoá giao tiếp của người Nhật trong công sở và đời sống.

ĐIỂM KHÁC NHAU:

   A. Ngành ngôn ngữ Nhật:

– Đào tạo: văn hóa giao tiếp của người Nhật

– Cơ hội việc làm:  Biên phiên dịch tại các công ty Nhật Bản…

   B. Ngành Nhật Bản học

– Đào tạo:

+Kiến thức chuyên sâu về cách ứng dụng ngôn ngữ Nhật trong thực tế

+ Kinh tế, văn hóa, xã hội, lịch sử, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

– Giá trị bằng cấp: cấp bằng Cử nhân Nhật Bản học

– Cơ hội việc làm: nhiều và rộng hơn ngành Ngôn ngữ Nhật. Vì ngoài khả năng Biên – Phiên dịch thì SV tốt nghiệp có thể tham gia bên các lĩnh vực: du lịch, đối ngoại, truyền thông, IT, ngân hàng…; giảng dạy và nghiên cứu về Nhật Bản học, Đông phương học.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *