LỜI CHÀO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊLỜI CHÀO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hợp tác với Hiệp hội JLAN là một trong những nhiệm vụ được Trường ĐH Đại Nam đặc biệt coi trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. Thành lập khoa quốc tế – ngành Nhật Bản học là một sự kiện lớn, có tác động mạnh mẽ đến công tác đào tạo, giảng viên, sinh viên, mở ra một cơ hội mới, một tương lai mới cho các bạn sinh viên yêu thích đất nước mặt trời mọc. Không chỉ mong muốn dạy tiếng Nhật một cách chuyên nghiệp, bài bản và đảm bảo đầu ra cho sinh viên, Nhà trường còn muốn sinh viên học về văn hóa, cốt cách con người Nhật Bản – nền văn hóa được cả thế giới cúi đầu ngưỡng mộ. Đây là những tiền đề vô cùng hữu ích giúp các bạn sinh viên ĐH Đại Nam nói riêng và thế hệ trẻ nói chung trưởng thành với nhân cách tốt, xây dựng, phát triển đất nước.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị Ts.Lê Đắc Sơn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *