THÔNG BÁO TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (MONBUKAGAKUSHO) NĂM 2021

  • Home
  • TIN TỨC MỚI
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LƯU HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN (MONBUKAGAKUSHO) NĂM 2021
22 May


THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2021. Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây.

1. Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1986, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học)

2. Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

3. Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

4. Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1996, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

LỊCH TUYỂN SINH

 

Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Tháng 5 năm 2020 Bắt đầu thông báo tuyển sinh
Ngày 29 tháng 6 (thứ hai)~Ngày 30 tháng 6 (thứ ba) Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Cuối tháng 7 năm 2020 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Trung tuần tháng 8 năm 2020 Thi viết
Đầu tháng 9 năm 2020 Thông báo kết quả thi viết và lịch thi vấn đáp
Trung tuần tháng 9 năm 2020 Thi vấn đáp
Tháng 10 năm 2020 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 11 năm 2020 ~ tháng 1 năm 2021
Sau đại học: tháng 11 năm 2020 ~ tháng 6 năm 2021
Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản
Năm 2021
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 1
Sau đại học: tháng 6
Thông báo kết quả thi tuyển chọn cuối cùng
Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: tháng 4

Sau đại học: tháng 9 hoặc tháng 10

Lên đường sang Nhật Bản
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *